Rondje Friesland: een fietsroute van bijna 350 kilometer langs de provinciegrens

Ik kan Friesland wel dromen

In de afgelopen winter heb ik diverse stukken gereden van het geplande Rondje Friesland, wat voor mij als Fries natuurlijk Rondje Fryslân zou moeten heten.

Vorig jaar maart zijn wij verhuisd van Blije bij Holwerd naar Sneek. Vanuit Blije heb ik in 2020 tijdens corona heel veel rondjes gemaakt en kon de Noordoosthoek van Fryslân wel dromen.
Sinds maart 2021 fiets ik dus vanuit Snits en leer het gebied van de Súdwesthoek beter kennen, ook omdat Erik mij vroeg het geplande Rondje Friesland van commentaar te voorzien.

Dat heb ik in etappes gedaan. De route vanaf Holwerd via Harlingen en Stavoren en via Lemmer naar Appelscha. Eigenlijk in de omgekeerde richting van de route Rondje Friesland.

Een verslag van mijn tocht in februari dit jaar
Vanuit Sneek ging ik via Wijnaldum naar Harlingen. Voor Franeker zou de route via Kingmatille gaan maar daar de pont daar nog niet vaart ben ik eerst ten zuiden van het Harinxmakanaal gebleven. In Wijnaldum was men bezig met het vernieuwen van een brug over de Sexbierumervaart,  maar gelukkig had men voor voetgangers en fietsers een noodbrug aangelegd, anders had ik een heel eind om moeten fietsen tegen de wind in.
Wijnaldum is vooral bekend om de Grote Fibula, mantelspeld uit de 7e eeuw, die daar gevonden is en op een kunstwerk bij het dorp is uitgebeeld.

In Harlingen kun je mooi over de nieuwe kering vanaf de sluis fietsen en dan verder langs het beeld van de Stenen man van de Friese Stadhouder Casper des Robles, met de twee gezichten. Een blik naar de zee en de andere naar het land. De uitspraak: ‘Wie niet dijken wil moet wijken’ is dacht ik van Des Robles.

Voor Kimswerd, met het beeld van Grutte Pier ben ik naar Pingjum gereden om langs de binnendijk Gouden Halsband te rijden dat Pingjum in 1825 voor het waterbeschermde.

Via binnendoor fietspaden naar Parrega gereden waar mijn pake en beppe woonden en ik als kind gelogeerd heb. Een andere keer was ik al langs Makkum en Gaast en over het fietspad naar Ferwoude gereden. Langs het fietspad naar Greonterp en vanaf Blauwhûs over de Hemdijk weer naar Ijlst en Snits. Ik ben onderweg verder weinig mensen tegengekomen en heb in Wons bij de achthoekige kerk uit 1728 mijn broodje opgegeten.

Ellert Jongstra
februari 2022

Meer lezen over de fietsreizen van Ellert kan op zijn eigen website: ellertfietst.nl

Een leuke video de beschreven route vind je hier via Relive.

Een overzicht van de fietsondjes die Ellert gereden heeft voor Rondje Friesland