Rondje Friesland: een fietsroute van bijna 350 kilometer langs de provinciegrens

over de route

bestel boekje

werk aan de weg

Wolvega – Oudemirum 60 km

Wolvega – Oudemirum 60 km

De Linde neemt ons mee door een open weids landschap langs de zuidgrens van Friesland. Bij Kuinre pikken we een stukje van de Flevopolder mee en via het Kuinrebos gaan we op weg naar Lemmer. Bedrijvigheid alom hier, maar een paar kilometer verderop is er alweer de rust en ruimte. Een stukje het binnenland in en geniet van de voorlopig laatste bossen!  

3
16+
12
3

Oudemirdum – Harlingen 65 km

Oudemirdum – Harlingen 65 km

Een glooiend landschap? Ja! Je merkt het bij het verlaten van Oudemirdum. Het IJsselmeer lijkt ver weg, maar we zijn er zo. Na het Mirnse Klif even landinwaarts, met in de verte de zeilboten op de Friese meren. Genieten in de historische, knusse Elfstedenplaatsen Stavoren, Workum en Hindelopen. We gaan noordwaarts langs dijken, door weilanden en dorpen. En dan is daar ineens de drukte van de monumentale, gezellige havenstad Harlingen.

5
7
9
1

Harlingen – Holwerd 61 km

Harlingen – Holwerd 61 km

Van de stad naar de stilte. Ingepolderd land. Uitgestrekte vruchtbare velden, rechte wegen en vaarten en altijd vergezichten en mooie luchten. Plaatsnamen die eindigen op -um en vaak op een terp, hoog en droog. Wind mee en wind tegen, uitwaaien op de dijk. De Waddenzee, soms dichtbij, dan weer veraf. En heel veel historie en cultuur, op terpen, langs een dijk of zomaar ergens onderweg. Van de stad naar een prachtige stilte!

3
6
10
1

Holwerd – Surhuisterveen 61 km

Holwerd – Surhuisterveen 61 km

Kilometers pakken op de zeedijk, buitendijks de kwelders en in de verte Ameland en Schiermonnikoog. Dorpjes tegen de dijk aan, je voelt en ziet er het verleden.
Bij het Lauwersmeer gaan we zuidwaarts, het water laten we achter ons. Veranderd landschap, van akkerbouw naar veeteelt, van klei naar koeien. Wéér een ander Friesland. Langs de Lauwers slingeren we naar Surhuisterveen.

8
17+
26
3

Surhuisterveen – Appelscha 55 km

Surhuisterveen – Appelscha 55 km

Dit is het grensgebied van de drie noordelijk provincies. Het regelmatig landschap met kaarsrechte ’wijken’ herinnert aan de veenontginningen.  Dan een afwisselend landschap met bossen, heidevelden, zandverstuivingen en vennetjes. Van de  bossen bij Bakkeveen met de Freulevijver naar de kraanvogels in het Fochteloërveen. En tussendoor nog Veenhuizen, de kolonie van Weldadigheid.

5
14+
16
2

Appelscha – Wolvega 42 km

Appelscha – Wolvega 42 km

Appelscha – Wolvega
Van het immense en afwisselende Drents-Friese Wold naar het open en licht glooiende landschap onder Wolvega. Fietsen over de Grensweg, door de geschiedenis van Wilhelminaoord en via de Overburen naar Peperga. En langzamerhand naderen we weer het waterrijke deel van Friesland!

5
9+
10
3